iDECO VIỆT NAM
Lĩnh vực hoạt động
Dân Dụng & Công Nghiệp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án cho các công trình dân dụng và công nghiệp.

Cầu, Đường, Cảng

Chúng tôi hỗ trợ ở tất cả các giai đoạn của dự án, từ các nghiên cứu khả thi ban đầu, phê duyệt quy hoạch và đánh giá tác động môi trường, lập tổng mức đầu tư, thiết kế, giám sát thi công và bảo trì công trình liên quan đến các công trình khác.

Hạ tầng kỹ thuật

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật tập hợp rất nhiều các kinh nghiệm và dịch vụ sẵn có của iDECO, từ thiết kế cầu, công trình ngầm đến vận tải, phát triển mặt bằng và kỹ thuật môi trường. Chúng tôi nỗ lực đáp ứng các yêu cầu về tính hiệu năng, bền vững của công trình và các rủi ro về môi trường.


IDECO Việt NamRating: 9.1 out of 103648.