CÔNG TY CP iDECO VIỆT NAM
Địa chỉ : 294 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 1, Q. Tân Bình, HCM 
Điện thoại : (08) 38 329 529 - Tel: +8498.950.5355
Email : sales@idecovietnam.com